Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie filmu/spotu promocyjnego - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie filmu/spotu promocyjnego

data aktualizacji: miesiąc temu 18.06.2021, odsłon: 153, ~UM Puławy

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie filmu/spotu promocyjnego

Miasto Puławy przekazuje poniżej informację o wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie filmu/spotu promocyjnego na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

I. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

MS-K STUDIO MAŁGORZATA SKOWROŃSKA-KAWKA

Ul. Filtrowa 5/45, 24-100 Puławy

Oferowana kwota: 3 800,00 zł netto/brutto.

II. Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jest poprawna pod względem formalnym i prawnym oraz uzyskała największą ilość punktów w oparciu o przyjęte w zapytaniu ofertowym kryterium oceny ofert (cena – 100 %).

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+