Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjnej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjnej

data aktualizacji: ponad rok temu 23.03.2018, odsłon: 498, ~Ernest Stolar

 

 

 

Miasto Puławy przekazuje poniżej informację o wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn. „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 

I. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:
Zakład Usług Drogowych „DROG-ZNAK” Jolanta Kamola,
ul. Kilińskiego 83, 24-100 Puławy,
Oferowana kwota: 694,95 zł brutto.

II. Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jest poprawna pod względem formalnym i prawnym oraz uzyskała największą ilość punktów w oparciu o przyjęte w zapytaniu ofertowym kryterium oceny ofert (cena – 100 %).

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+