Zakończenie przetargów na sprzedaż nieruchomości - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zakończenie przetargów na sprzedaż nieruchomości

data aktualizacji: 4 miesiące temu 4.12.2018, odsłon: 575, ~Łukasz Kołodziej

W dniu 30 listopada 2018 roku zakończyły się drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sosnowej oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Komunalnej.

Nieruchomości oferowane przez Miasto Puławy do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych nie znalazły nabywców – kilkukrotnie organizowane w 2018 r. przetargi kończyły się wynikami negatywnymi.

W związku z brakiem zainteresowania obecną formą oferty inwestycyjnej miasta, dotyczącą tych gruntów, Prezydent Miasta Puławy bierze pod uwagę wprowadzenie zmian na wspomnianych terenach w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego celem dotarcia do większego grona potencjalnych inwestorów.


 


Pierwotnie oferta dotyczyła gruntów:

  1. Nieruchomość, położona w Puławach – obr. Włostowice, przy ul. Sosnowej, oznaczona nr 9510/3 o pow. 0,8059 ha – zlokalizowana jest w terenie zabudowy usługowej „1U” – usługi publiczne i komercyjne o charakterze: administracyjnym, handlowym, usługowo-handlowym, rozrywkowym, edukacyjnym, turystyczno-rekreacyjnym, naukowo-badawczym, zdrowia z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach budynków.

  1. Nieruchomość, położona w Puławach – obr. Włostowice, przy ul. Sosnowej, oznaczona nr 9510/4 o pow. 0,7196 ha – zlokalizowana jest w terenie zabudowy usługowej „1U” – usługi publiczne i komercyjne o charakterze: administracyjnym, handlowym, usługowo-handlowym, rozrywkowym, edukacyjnym, turystyczno-rekreacyjnym, naukowo-badawczym, zdrowia z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach budynków.

  1. Nieruchomość, położona w Puławach – obr. Włostowice, przy ul. Sosnowej, oznaczona nr 9510/5 o pow. 1,1787 ha – zlokalizowana jest w terenie zabudowy usługowej „1U” – usługi publiczne i komercyjne o charakterze: administracyjnym, handlowym, usługowo-handlowym, rozrywkowym, edukacyjnym, turystyczno-rekreacyjnym, naukowo-badawczym, zdrowia z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach budynków.

  1. Nieruchomość położona w Puławach – obr. Wólka Profecka, przy ul. Komunalnej, znajduje się  w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” - Podstrefa Puławy - działka ozn. nr 972 o pow. 4,4624 ha – zlokalizowana jest w terenie strefy działalności gospodarczej z dopuszczeniem produkcji, w której ustala się realizację funkcji usługowych i magazynowo- składowych oraz funkcji produkcyjnych.

Załączniki

+ 2 głosów: 6 (33%) 4 -
Udostępnij na Google+