Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych

data aktualizacji: 4 miesiące temu 6.12.2018, odsłon: 137, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/177/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 listopada 2018 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 20 grudnia 2018 roku o godz. 8.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

2) pomoc społeczna – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/176/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 listopada 2018 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 20 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do 17 grudnia 2018 roku do godz. 13.00 na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl.

Zgłoszenie powinno odbywać się z wykorzystaniem formularza załączonego do pisma. zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Formularz zgłoszenia kandydata do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+