Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

data aktualizacji: 27 dni temu 29.09.2021, odsłon: 105, ~Edyta Tokarczyk

14 października 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone przeprowadzeniu konsultacji następujących projektów uchwał Rady Miasta Puławy:
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, posiedzenie może odbyć się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2021 roku do godz. 10.00 organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do przedstawionych projektów uchwał do PRDPP za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – pocztą lub mailem na adres: um@um.pulawy.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+