Zaproszenie na VI sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na VI sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 3 miesiące temu 25.03.2019, odsłon: 806, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

29.03.2019

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na VI sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V  sesji Rady Miasta Puławy z 28 lutego 2019 r.
 4. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa w mieście Puławy w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław dotyczących budżetu miasta Puławy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/18 Rady Miasta Puławy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży nieruchomości oraz opłaty za przekształcenie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Lubelskiej, obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka numer 634/29.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2019 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje. 
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                                            Bożena Krygier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

+ 1 głosów: 3 (33%) 2 -
Udostępnij na Google+