Zaproszenie na VIII sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na VIII sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 3 miesiące temu 24.05.2019, odsłon: 553, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

30.05.2019

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na VIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 30 maja  2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z VII  sesji Rady Miasta Puławy z 25 kwietnia 2019 r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław dotyczących budżetu Miasta Puławy.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Lubelskiej, obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka numer 634/29.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach na lata 2019 – 2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie organizacji i szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Puławach.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puławach.
11.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za 2018 rok.
12.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach  w 2018 roku”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
14.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 15.04.2019 r. do 17.05.2019 r.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wolne wnioski i informacje.  
18.    Zamknięcie obrad.

                                                                                                Przewodnicząca
                                                                                              Rady Miasta Puławy

                                                                                                 Bożena Krygier

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+