Zaproszenie na XI sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XI sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 8 miesięcy temu 20.09.2019, odsłon: 1087, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

26.09.2019

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 26 września 2019 r.  (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Puławy z 29 sierpnia 2019 r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2026.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów udostępnienia części zabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, oddanych w trwały zarząd na rzecz: Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach, Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach.
7.    Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy udostępnienia części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/493/18 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puławy oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Puławy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/21/18 Rady Miasta Puławy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2019 dla miasta Puławy.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Puławy przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Puławach.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2018 r.w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców dotyczącego zmiany statusu wewnętrznej drogi dojazdowej na drogę publiczną.
16.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”  Sp. z o.o. w Puławach w 2018 roku.
17.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Puławski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. w Puławach w 2018 roku.
18.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach w 2018 roku.
19.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach w 2018 roku.
20.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. w Puławach w 2018 roku.
21.    Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie”  Sp. z o.o. w Puławach w 2018 roku.
22.    Przyjęcie informacji o stanie realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Puławy na lata 2017 – 2021.
23.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 19.08.2019 r. do 13.09.2019 r.
24.    Interpelacje i zapytania radnych.
25.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26.    Wolne wnioski i informacje.  
27.    Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                         Rady Miasta Puławy

                                                                                                            Bożena Krygier

 

 

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 1 (0%) 1 -
Udostępnij na Google+