Zaproszenie na XII sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XII sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 24.10.2019, odsłon: 844, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

24.10.2019

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 24 października 2019 r.  (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Puławy z 26 września 2019 r. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do kwalifikowania kandydatów na Honorowego Obywatela Miasta Puławy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów udostępnienia części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/94/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/369/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 16.09.2019 r. do 11.10.2019 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje. 
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                      Rady Miasta Puławy

                                                                                                         Bożena Krygier

 

 

+ 1 głosów: 2 (50%) 1 -
Udostępnij na Google+