Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: 4 miesiące temu 22.05.2020, odsłon: 530, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

28.05.2020

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XIX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Puławy z 30 kwietnia 2020 r.
 4. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Puławy z okazji 100.rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/187/20 Rady Miasta Puławy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Przemysłowej, obręb Wólka Profecka, oznaczonej jako działka numer 928/17.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Puławy.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 20.04.2020 r. do 15.05.2020 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje. 
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

+ 0 głosów: 4 (0%) 4 -
Udostępnij na Google+