Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: ponad rok temu 27.04.2020, odsłon: 963, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

30.04.2020

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XVIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy (ul. Lubelska 5)
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Puławy z 27 lutego 2020 r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Miejskiego programu Stypendialnego – Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy dla najzdolniejszych uczniów.  
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/75/19 Rady Miasta Puławy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Puławach.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/144/19 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Miasta Puławy.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/278/16 Rady Miasta Puławy  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2020 rok”.
9.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
10.    Sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 17.02.2020 r. do 17.04.2020 r.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne wnioski i informacje.  
14.    Zamknięcie obrad.

                                                                           

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                                                                          Bożena Krygier

 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.  

+ 0 głosów: 1 (0%) 1 -
Udostępnij na Google+