Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: 21 dni temu 19.06.2020, odsłon: 363, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

25.06.2020

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na  XX sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 25 czerwca   2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Puławy z 28 maja 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miasto Puławy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów udostępnienia części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w celu dofinansowania budowy zatok autobusowych w mieście Puławy, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ul. Lubelskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 874 Zarzecze – Puławy – Kurów – Garbów – droga ekspresowa S12/S17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”  Sp. z o.o.  w Puławach na lata 2020-2024”.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2019 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za 2019 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 18.05.2020 r. do 12.06.2020 r.
14.    Interpelacje i zapytania radnych.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wolne wnioski i informacje.  
17.    Zamknięcie obrad.

                                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                                               Rady Miasta Puławy

                                                                                                                   Bożena Krygier
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+