Relacja wideo z XXII sesji Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Relacja wideo z XXII sesji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: miesiąc temu 18.09.2020, odsłon: 1390, ~UM Puławy

W poniższym linku znajduje się relacvja wideo z XXII sesji Rady Miasta Puławy VIII kadencji, która odbyła się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

 

LINK DO RELACJI WIDEO

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Puławy z 27 sierpnia 2020 r.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Puławach stanowiącej analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu puławskiego za 2019 r.,  informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach o stanie bezpieczeństwa Gminy Miasto Puławy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/95/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Puławach.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, położonej w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 30.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, oddanych w trwały zarząd na rzecz: Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Puławach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Orlika”.
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kościuszki”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Kaniowczyków”.
 16. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach w 2019 r.
 17. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Puławach w 2019 r.
 18. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach w 2019 r.
 19. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach w 2019 r.
 20. Przyjęcie informacji o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Puławski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o. o. w Puławach w 2019 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.
 22. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 17.08.2020 r.  do 11.09.2020 r.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje. 
 26. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Miasta Puławy
                                                                                   Bożena Krygier

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+