Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 5 dni temu 15.10.2020, odsłon: 558, ~UM Puławy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 20 października 2020 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na uchwałę nr XXI/206/20 Rady Miasta Puławy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Puławy wotum zaufania.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i informacje. 
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

                                                                                                                       Bożena Krygier

+ 3 głosów: 6 (50%) 3 -
Udostępnij na Google+