Zaproszenie na XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: miesiąc temu 29.11.2021, odsłon: 458, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

02.12.2021

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Prezydenta Miasta Puławy XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Prezentacja analizy kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach wraz z kalkulacją różnych stawek opłaty. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                                            Rady Miasta Puławy

                                                                                                               Bożena Krygier 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+