Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 11 miesięcy temu 16.02.2017, odsłon: 609, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

23.02.2017

Urząd Miasta Puławy, sala konferencyjna


Serdecznie zapraszam na XXXV sesję Rady Miasta Puławy, która odbędzie się 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIII  sesji Rady Miasta Puławy.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 21 w Puławach.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Puławy.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/266/16 Rady Miasta Puławy z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej  Centrum Usług Wspólnych w Puławach oraz nadania jej statutu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2016-2020”.

10.    Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy z kontroli realizacji zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach.
11.    Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy z kontroli w zakresie sprawdzenia procedury przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 13.
12.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne wnioski i informacje.  
16.    Zamknięcie obrad.
                                                                                                              Przewodnicząca
                                                                                                            Rady Miasta Puławy


                                                                                                             (-) Bożena Krygier

 

 

                                                                     

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+