Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 19.05.2017, odsłon: 483, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

25.05.2017

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na  XXXVIII sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji, która odbędzie się 25 maja 2017 r.  (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Puławy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/340/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Puławy na 2017 rok”
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2016 roku”.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za 2016 r.
9. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej” za 2016 r.
10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puławy z kontroli realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Dwa Brzegi” pt. Festiwal „Wszystkie Strony Świata”.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.  
15. Zamknięcie obrad.
   
                                                                                                Przewodnicząca
                                                                                              Rady Miasta Puławy
 
                                                                                              (-) Bożena Krygier

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+