Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert z - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert z

data aktualizacji: ponad rok temu 4.01.2016, odsłon: 1086, ~Administrator

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pierwsze posiedzenie komisji zaplanowane jest na 13 stycznia 2016 r. na godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 11 stycznia 2016 roku do godz. 12.00 na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail.
Osoby wytypowane do pracy w komisji zostaną o tym powiadomione.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+