Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

data aktualizacji: ponad rok temu 30.03.2016, odsłon: 1471, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację następującego zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego:

- zadanie pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy". Rozpatrzenie ofert nastąpi 8 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

- zadanie pn. "Organizacja akcji 'Sprzątanie Puław' w ramach międzynarodowej akcji 'Sprzątanie Świata". Rozpatrzenie ofert nastąpi 8 kwietnia 2016 roku o godz. 10.000 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

 

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 5 kwietnia 2016 roku do godz. 12.00 na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+