Zapytanie ofertowe dot. tablicy informacyjnej - WYNIKI - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zapytanie ofertowe dot. tablicy informacyjnej - WYNIKI

data aktualizacji: 5 dni temu 12.01.2018, odsłon: 46, ~Anna Osetkowska

Zamawiający - Miasto Puławy niniejszym przekazuje informację o wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dostawęi montaż jednostronnej tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

KMK GROUP
ul. Kuków 123
42-160 Krzepice

Oferowana kwota: 723,24 zł brutto.

II. Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jest poprawna pod względem formalnym i prawnym oraz uzyskała największą ilość punktów w oparciu o przyjęte w zapytaniu ofertowym kryterium oceny ofert (cena – 100 %).

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+