Zapytanie ofertowe na wykonanie naklejek - WYNIKI - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zapytanie ofertowe na wykonanie naklejek - WYNIKI

data aktualizacji: ponad rok temu 13.05.2019, odsłon: 199, ~Anna Osetkowska

Zamawiający - Miasto Puławy niniejszym przekazuje informację o wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie i dostawę naklejek na potrzeby projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

DRUKARNIA 13 Michał Migoń

ul. 3 Maja 13

41-500 Chorzów

Oferowana kwota: 276,75 zł brutto.

II. Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jest poprawna pod względem formalnym i prawnym oraz uzyskała największą ilość punktów w oparciu o przyjęte w zapytaniu ofertowym kryterium oceny ofert (cena – 100 %).

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+