Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej

data aktualizacji: ponad rok temu 20.03.2018, odsłon: 907, ~Magdalena Fidos

 

 

 

 

W związku z realizacją przez Miasto Puławy projektu pn. „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej na potrzeby promocji ww. projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz wzór oferty znajdują się w załącznikach poniżej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej)

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+