Zapytanie ofertowe - tablica informacyjna - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zapytanie ofertowe - tablica informacyjna

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 4.11.2019, odsłon: 213, ~Anna Osetkowska

W związku z realizacją przez Miasto Puławy projektu pn. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej na potrzeby promocji ww. projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz wzór oferty znajdują się w załącznikach poniżej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy ( w wersji edytowalnej)

Wzór umowy   

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+