Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy dot. emisji hałasu - WYNIKI - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy dot. emisji hałasu - WYNIKI

data aktualizacji: 14 dni temu 9.09.2020, odsłon: 95, ~Anna Osetkowska

Zamawiający - Miasto Puławy przekazuje infotmację, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego wykonania ekspertyzy emisji hałasu wynikającej z użytkowania boisk sportowych typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Puławach oraz wskazującej działania i czynności techniczno-organizacyjne służące ograniczeniu emisji hałasu do środowiska prawnie chronionej zabudowy mieszkaniowej do poziomów dopuszczalnych Miasto Puławy we wskazanym terminie otrzymało sześć ofert cenowych.

Ze względów formalnych odrzucono ofertę Firmy Tuxbel Engineering Sp. z o.o. z Poznania.

Najkorzystniejszą ofertę otrzymano od:

Firma ECOSOUND Sp. z o.o.
ul. Miechowska 5B/7

30-055 Kraków

Oferowana kwota: 11.685,00 zł brutto.

Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ jest poprawna pod względem formalnym i prawnym oraz uzyskała największą ilość punktów w oparciu o przyjęte w zapytaniu ofertowym kryterium oceny ofert (cena – 100 %).

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+