Zapytanie ws. wykonania filmu/spotu promocyjnego - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zapytanie ws. wykonania filmu/spotu promocyjnego

data aktualizacji: 13 dni temu 7.06.2021, odsłon: 60, ~UM Puławy

Zapytanie ws. wykonania filmu/spotu promocyjnego

W związku z realizacją przez Miasto Puławy projektu pt. „Odnowa funkcjonowania podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie filmu /spotu promocyjnego na potrzeby ww. projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz wzór oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Opis projektu

Zał. nr 3 Wzór umowy

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+