Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych

data aktualizacji: 10 dni temu 18.05.2017, odsłon: 80, ~Renata Jędrych

 W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych, Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Puławy, sporządziła projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych. Projekt ten został zatwierdzony na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 17.05.2017 r. Ostateczny wykaz zostanie  sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które  można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pok. Nr 1) w terminie do dnia 01 czerwca 2017 r.                                 

 

 Projekt  wykazu osób zakwalifikowanych  do zawarcia  umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

 

Lp            Nazwisko i imię                                         Adres zamieszkania

1.              Maleszyk Aleksandra                           Puławy, ul. Niemcewicza 11/51

 

W/w osoba wyraziła zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+