Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych

data aktualizacji: ponad rok temu 21.12.2017, odsłon: 472, ~Łukasz Kołodziej

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionego mieszkania komunalnego, Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Puławy, sporządziła projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych. Projekt ten został zatwierdzony na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 20.12.2017 r. Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać
na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pok. Nr 1) w terminie do dnia 04.01.2018 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

 

Lp       Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1          Kustra Wiesław                                             Puławy, ul. Norblina 123/28

W/w osoba wyraziła zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+