Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01  Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych

data aktualizacji: 7 dni temu 13.06.2018, odsłon: 55, ~Renata Jędrych

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych, Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Puławy, sporządziła projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych. Projekt ten został zatwierdzony na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 13.06.2018 r. Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pok. Nr 1) w terminie do dnia 27 czerwca 2018 r.
 

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy


Lp          Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1          Antas Janusz                                             Puławy, ul. Krańcowa 11/1

2         Kuna Krystyna                                           Puławy, ul. Kolejowa 19/4

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+