Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych

data aktualizacji: 9 dni temu 7.02.2019, odsłon: 97, ~Renata Jędrych

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych, Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Puławy, sporządziła projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych. Projekt ten został zatwierdzony na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta w dniu 06.02.2019 r. Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pok. Nr 1), w terminie do dnia 21.02.2019 r.

 

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych
wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy


Lp          Nazwisko i imię                                                   Adres zamieszkania

1           Gębal Danuta                                                 Puławy, ul. Norblina 123/32
2           Jarosz Monika                                                Puławy, ul. Norblina 123/30
3           Malinowska Małgorzata                                Puławy, ul. Żeromskiego 24/45
4           Pułka Krzysztof                                              Puławy, ul. Wólka Profecka 45A/17

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+