Zgłoś swój piec – nowy obowiązek mieszkańców - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zgłoś swój piec – nowy obowiązek mieszkańców

data aktualizacji: 7 dni temu 13.01.2022, odsłon: 1105, ~UM Puławy

Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy nieruchomości, zamieszkałych oraz niezamieszkałych mają obowiązek dokonania zgłoszenia źródeł ciepła/źródeł spalania paliw w tych budynkach. Informacje te będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację w terminie:

- 12 miesięcy w przypadku „starych źródeł ciepła lub spalania paliw,

- 14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Właściciele lub zarządcy nieruchomości, mogą dokonać wpisu elektronicznie, bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgłoszenia można dokonać także pisemnie wypełniając deklarację i składając ją do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości. Informacje zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do ewidencji przez pracownika właściwego urzędu gminy.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

FORMULARZ A – NIEUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

FORMULARZ B – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+