Zgłoszenia kandydatur do pracy w PRDPP IV kadencji - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zgłoszenia kandydatur do pracy w PRDPP IV kadencji

data aktualizacji: ponad rok temu 31.10.2017, odsłon: 918, ~Edyta Tokarczyk

W związku z obowiązującą uchwałą nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zmienionej uchwałą nr XL/375/17 Rady Miasta Puławy z dnia 31 sierpnia 2017 roku i ogłoszonej w Dziennku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 28 września 2017 roku należy wskazać kandydatów z organizacji pozarządowych działających w Puławach do pracy w Puławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (na lata 2017-2020).

Przypominamy, że zgodnie ze wskazaną uchwałą wszystkie zgłoszone kandydatury (imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej lub delegującej organizacji oraz pisemna zgoda na kandydowanie) publikowane są na stronie internetowej www.pulawy.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Puławy.

Termin składania zgłoszeń upływa 22 listopada 2017 roku.

Każda z organizacji może wskazać jednego kandydata.

Pismo Prezydenta Miasta Puławy

+ 9 głosów: 10 (90%) 1 -
Udostępnij na Google+