"Zmiana na lepsze" - projekt dla osób wykluczonych - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

"Zmiana na lepsze" - projekt dla osób wykluczonych

data aktualizacji: miesiąc temu 18.01.2021, odsłon: 341, ~Ewelina Borawska

Miasto Puławy został partnerem projektu „Zmiana na lepsze!” realizowanego przez Lubelski Ośrodek Samopomocy.


Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno–zawodowej 48 osób (29 kobiet i 19 mężczyzn), w tym minimum 10 (6 kobiet , 4 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących (w rozumieniu KC) obszary objęte rewitalizacją zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Puławy w tym osoby korzystające z pomocy społecznej poprzez kompleksowy program aktywizacji obejmujący m.in.: diagnozę potrzeb i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, doradztwo psychologiczne, szkolenia zawodowe (kierowca ciężarówki/ciągnika siodłowego, kierowca kategorii B, florysta, kucharz/cukiernik), pośrednictwo pracy, staże zawodowe, usługi o charakterze społecznym i zdrowotnym, edukację społeczną i obywatelską i nabycie kwalifikacji przez min. 34 osoby, poszukiwanie pracy przez min. 22 osoby, podjęcie zatrudnienia przez min. 15 Uczestników

Wszystkie osoby, biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem realizowanym przez wyszkolonych i doświadczonych doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, trenerów, opiekunów osób niepełnosprawnych, asystentów rodziny, socjoterapeutów, prawników. Zorganizowane zostaną szkolenia, dostosowane do potrzeb uczestników, kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Zadania realizowane w ramach projektu mają przygotować uczestników do odbycia stażu z możliwością późniejszego zatrudnienia.


Projekt będzie realizowany od 01.01.2020r. – 30.04.2021 r. na terenie Miasta Puławy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.


Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie, pod numerami telefonów: 81 525 28 43 lub 516 316 850 oraz w linku poniżej.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Plakat zawiera informacje dotyczą projektu "Zmiana na lepsze", dane adresowe numery telefonów, opis staży i szkoleń objętych projektem.

 

Załączniki

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+