ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁATY ROCZNEJ ZA 2020 ROK ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁATY ROCZNEJ ZA 2020 ROK ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

data aktualizacji: 16 dni temu 24.06.2020, odsłon: 119, ~Agnieszka Niedbalska

Do dnia 31 stycznia 2021r. przesunięty został ustawowy termin płatności opłaty rocznej za 2020 rok za użytkowanie wieczyste - na podstawie ustawy (Tarcza Antykryzysowa 4.0) z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1086) zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+