Dostosuj wydruk

Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Zarządzeniem nr A/6/16 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13 stycznia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

 

 

 

Zarządzenie

 

 

autor: Magdalena Woźniakowska

Źródło:

Dodano: 2016.01.14

pulawy.eu