Dostosuj wydruk

Ogłoszenie o naborze Partnerów do projektu „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym..."

Urząd Miasta Puławy ogłasza otwarty nabór Partnerów społecznych do wspólnej realizacji projektu partnerskiego Gminy Miasto Puławy, Gminy Końskowola i Gminy Żyrzyn pt. „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”  w ramach Działania 13.2 „Infrastruktura usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Poniżej:

Ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym

 

autor: Magdalena Fidos

Źródło:

Dodano: 2016.08.19

pulawy.eu