Dostosuj wydruk

„Seniorzy wśród nas” – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu fotograficznego pn. „Seniorzy wśród nas” jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Puławach we współpracy z Urzędem Miasta Puławy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach.

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Puławy.

Ma na celu pokazać pozytywne znaczenie więzi wielopokoleniowych, zwiększyć wrażliwość młodzieży na sytuacje przemocy wobec osób starszych, zwrócić uwagę na konieczność opieki, troski i szacunku dla seniorów jako ważnych członków naszych rodzin, a także lokalnych społeczności. Ponadto celem konkursu jest również upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz propagowanie wśród młodzieży postawy twórczej.

Realizacja konkursu jest jednym z działań prowadzonym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Puławy.

List do młodzieży

Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Seniorzy wśród nas”

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2016.10.19

pulawy.eu