Dostosuj wydruk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/17/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie

Oferta realizacji zadania publicznego

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2017.02.06

pulawy.eu