Dostosuj wydruk

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnym, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
1. lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Sieroszewskiego 3;
2. lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Kaniowczyków 2;
3. lokal mieszkalny nr 53 w budynku przy ul. Norwida 8.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/183/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10.11.2017r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 10.11.2017r. do dnia 30.11.2017r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

 

 

autor: Agnieszka Niedbalska

Źródło:

Dodano: 2017.11.10

pulawy.eu