Dostosuj wydruk

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/13 (obr. Miasto Puławy)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obr. Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3242/13 o pow. 0,0076 ha (76 m2), położonej w Puławach przy ul.Juliusza Słowackiego.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/217/2017 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 19 12.2017r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 19.12.2017r. do dnia 09.01.2018r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

autor: Agnieszka Niedbalska

Źródło:

Dodano: 2017.12.21

pulawy.eu