Dostosuj wydruk

Jest decyzja konserwatora zabytków ws. Domu Chemika

Jest decyzja konserwatora zabytków ws. Domu Chemika

W czwartek 10 maja 2018 roku do Urzędu Miasta Puławy wpłynęła decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisu zespołu budynków "Domu Chemika" w Puławach (...) do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

W decyzji Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków orzeka:

nie wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego zespołu budynków "Domu Chemika" w Puławach (...)

Poniżej prezentujemy dwa fragmenty uzasadnienia decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (całość decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy w załączniku do artykułu):

(fragment uzasadnienia decyzji LWKZ)

(fragment uzasadnienia decyzji LWKZ)

Samo wydanie powyższej decyzji nie oznacza jeszcze automatycznego wznowienia prac przy modernizacji Domu Chemika.  Decyzja stanie się prawomocna po upływie 14 dni od daty doręczenia, o ile strony nie wniosą odwołania od decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

autor: Paweł Wójcik

Źródło:

Dodano: 2018.05.10

pulawy.eu