Dostosuj wydruk

Dofinansowanie na OZE (przedłużenie terminu)

Dofinansowanie na OZE (przedłużenie terminu)

Miasto Puławy przedłużyło możliwość składania przez mieszkańców deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczącym dopłat do zakupu instalacji OZE. Miasto może otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu p.n.: „Odnawialne źródła energii w mieście Puławy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. W ramach zestawów OZE do ponownego rozdysponowania pozostało:

Kolektory słoneczne

2,8 kW - 24 zestawy

4,2 kW - 11 zestawów

5,6 kW - 2 zestawy

Panele fotowoltaiczne

2,04 kW - 11 zestawów

3,06 kW - 8 zestawów

Piece na biomasę

25 kW - 3 piece

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety i deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczenie powyższych dokumentów do kancelarii Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5 pokój 1 (parter) osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2018 r. (piątek). Wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa w projekcie będą udzielali pracownicy Urzędu Miasta Puławy pod następującymi numerami telefonów: 81 458-61-10, 81 458-61-95, 81 458-60-88 lub bezpośrednio w pokojach 9, 208, 236.

W załączeniu informacja dotycząca średniej wartości kosztów planowanych na etapie przystępowania do projektu w 2016 r. oraz średnia cena, jaka obowiązuje w 2018 r., deklaracja uczestnictwa w projekcie, informacja dla uczestnika projektu, ankieta. Podane wartości poszczególnych zestawów OZE są orientacyjnymi i po rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy tych robót (dostawie i montażu instalacji OZE) mogą ulec zmianie. Termin montażu zestawów planowany jest nie wcześniej niż w 2019 r.

autor: Łukasz Kołodziej

Źródło:

Dodano: 2018.08.27

pulawy.eu