Dostosuj wydruk

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul.Sosnowej w Puławach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Miasta Puławy ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanych  przy ul. Sosnowej  w  Puławach, obręb Włostowice – działki oznaczone numerami: 9510/3 o pow. 0,8059 ha, 9510/4 o pow. 0,7196 ha, 9510/5 o pow. 1,1787 ha.
Treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w załączonym pliku *pdf

autor: Agnieszka Niedbalska

Źródło:

Dodano: 2018.09.27

pulawy.eu