Dostosuj wydruk

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa działki nr 3876/3

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach - obręb Włostowice, oznaczonej jako działka nr 3876/3 o pow. 0,9282 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/147/2018 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28.09.2018r.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

autor: Agnieszka Niedbalska

Źródło:

Dodano: 2018.10.01

pulawy.eu