Dostosuj wydruk

Zaproszenie na LVI sesję Rady Miasta Puławy

Zaproszenie na  LVI sesję Rady Miasta Puławy

Serdecznie zapraszam na LVI sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz.16.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy (ul. Lubelska 5)


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Puławy z 27 września 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części zabudowanej nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 11, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Kaniowczyków 1, zabudowanej budynkami Szkoły Podstawowej nr 1 w Puławach.
6. Przyjęcie sprawozdań z pracy stałych i doraźnych komisji Rady Miasta Puławy za 2018 r.
7. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Puławy VII kadencji 2014-2018.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.  
12. Zamknięcie obrad.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Miasta Puławy
                                                                                                      Bożena Krygier

 

 

 

 

 

 

 

autor: Łukasz Kołodziej

Źródło:

Dodano: 2018.10.12

pulawy.eu