Dostosuj wydruk

Puławski Przedsiębiorca Roku 2018: zgłoszenia

Puławski Przedsiębiorca Roku 2018: zgłoszenia

Kapituła Wyróżnienia serdecznie zaprasza organizacje, instytucje, osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność na terenie Puław oraz wszystkich mieszkańców miasta do zgłaszania kandydatur do tytułu „Puławski Przedsiębiorca Roku”. „Puławski Przedsiębiorca Roku” to honorowe wyróżnienie w formie Statuetki Sybilli, dyplomu i prawa do używania specjalnie przygotowanego znaku graficznego, przyznawane za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości w mieście Puławy. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w roku kalendarzowym mogą zostać przyznane dwa wyróżnienia w następujących kategoriach: mikroprzedsiębiorca oraz pozostali przedsiębiorcy (mały, średni, duży). Kapituła Wyróżnienia gorąco zachęca do zgłaszania propozycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie według załączonego wzoru należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: jaroslaw.pazik@um.pulawy.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju
nr 218 (II piętro).

Szczegółowych informacji na temat Puławskiego Przedsiębiorcy Roku udziela Jarosław Pazik, tel. 814586178.

autor: Łukasz Kołodziej

Źródło:

Dodano: 2018.11.06

pulawy.eu