Dostosuj wydruk

Zaproszenie na V sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Zaproszenie na V sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Serdecznie zapraszam na V sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Puławy z 31 stycznia 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Puławy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Puławy w 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy przez Puławską Grupę Darta.
 6. Przyjęcie „Programu Zamierzeń Inwestycyjnych Miasta Puławy na lata 2019-2023”.
 7. Informacja Prezydenta Miasta Puławy o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego za rok 2018”.
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje. 
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                         Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy

                                                                                    (-)    Paweł Matras

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

autor: Hanna Wenerska

Źródło:

Dodano: 2019.02.22

pulawy.eu