Dostosuj wydruk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/37/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 lutego 2019 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku pn. "Kampania ekologiczna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy"

Zarządzenie

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2019.03.01

pulawy.eu