Dostosuj wydruk

Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 634/29 w obrębie Miasto Puławy

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka nr 634/29, której fragment o pow. 900 m2 przeznaczony został do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 11.04.2019r. do dnia 01.05.2019r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/77/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11.04.2019r.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku *pdf

autor: Agnieszka Niedbalska

Źródło:

Dodano: 2019.04.11

pulawy.eu