Dostosuj wydruk

Zaproszenie do pracy w komisji ds. stypendiów sportowych

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji ds. stypendiów sportowych.

Organizacje pozarządowe składające wnioski o przyznanie stypendium sportowego nie mogą zgłaszać swojego przedstawiciela.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury do 20 maja 2019 roku do godz. 10.00 na adres: sport@um.pulawy.pl.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu, adres e-mail.

Osoba wytypowana do pracy w komicji zostanie o tym powiadomiona.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2019.05.08

pulawy.eu