Dostosuj wydruk

Nowy kompleks boisk przy SP Nr 6

Nowy kompleks boisk przy SP Nr 6

Dobra wiadomość nie tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6, ale także wszystkich mieszkańców. Został ogłoszony przetarg na „Budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy SP Nr 6 w Puławach”. W ramach projektu przy szkole powstanie m.in.:

- boisko zewnętrzne do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej z trzytorową bieżnią okólną o nawierzchni poliuretanowej zakończoną zeskocznią do skoku w dal,

- boisko wielofunkcyjne składające się z dwóch boisk do koszykówki oraz boiska do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej,

- boisko do siatkówki, rzutnię do pchnięcia kulą.

Zagospodarowany zostanie także teren wokół boiska. Obiekt oprócz pełnienia funkcji boisk przyszkolnych niezbędnych do realizacji m.in. zajęć wychowania fizycznego będzie również dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Jeżeli postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte w zakładanym terminie prace powinny rozpocząć się już na początku lipca.


Budowa boisk będzie realizowana w ramach projektu pt. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu: ok. 3 300 000 zł

Kwota dofinansowania z UE: ponad 2 500 000 zł

 

Informacje o przetargu (kliknij)

autor: Ewelina Borawska

Źródło:

Dodano: 2019.05.20

pulawy.eu